Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście. Przyjęcia odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących. O przyjęciu decyduje Dyrektor Ośrodka na podstawie skierowania lekarskiego i dokumentacji medycznej oraz w oparciu o opinie lekarza zakładowego. Okres oczekiwania na miejsce może trwać do roku. Umowa zawarta z Śląskim Odziałem NFZ obejmuje wyłącznie finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług medycznych. Osoba przyjmowana zgłasza się w biurze, po wpisaniu do księgi głównej i założeniu indywidualnej dokumentacji, pacjent jest kierowany na odpowiedni oddział.