Opiekę nad pacjentami sprawuje profesjonalna kadra wszechstronnie wykształconych lekarzy, pielęgniarek
i opiekunek medycznych z wieloletnim doświadczeniem co skutkuje wysokim profesjonalizmem i empatią w stosunku do podopiecznych. Nie do przecenienia jest również rola psychologa, logopedy, terapeutów zajęciowych jak również prężnego zespołu rehabilitantów. Dzięki wprowadzeniu odpowiednich standartów opieki i zaangażowaniu pracowników, Ośrodek w Gliwicach jest nowoczesnym, wieloprofilowym zakładem zajmującym się w pełni profesjonalną opieką długoterminową.