Opiekę nad pacjentami sprawuje profesjonalna, wykwalifikowana, posiadająca doświadczenie kadra lekarzy, pielęgniarek, opiekunek medycznych co skutkuje wysokim profesjonalizmem i empatią w stosunku do podopiecznych. Nie do przecenienia jest również rola psychologów, logopedy, terapeutów zajęciowych
jak również prężnego zespołu fizjoterapeutów.
Dzięki wprowadzeniu odpowiednich standartów opieki i zaangażowaniu pracowników, Ośrodek w Gliwicach
jest nowoczesnym, wieloprofilowym zakładem zajmującym się w pełni profesjonalną opieką długoterminową.
Posiadamy swoją kuchnię oraz pralnię.