Ośrodek pod wezwaniem Świętego Józefa w obecnym kształcie istnieje od 1857 roku. Od tego czasu funkcjonuje jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego celem jest objęcie opieką przewlekle chorych i niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki. Z dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej w 2013 roku Ośrodek został przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego czyli Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.

      W 2013 roku na mocy dekretu przełożonej Generalnej zostaje utworzony Ośrodek pod wezwaniem Świętego Józefa w Gliwicach i od tego czasu zostaje przedsiębiorstwem w nowo utworzonej strukturze. Obecnie Ośrodek funkcjonuje w oparciu o umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Troska o podopiecznych, ich bezpieczeństwo
i dobre warunki bytowe a także konieczność spełniania warunków określanych prawem dla tego typu zakładów wymuszała przeprowadzanie wielu prac remontowych.

Zakład jest dziś odnowiony i w pełni przystosowany do potrzeb przebywających tu pacjentów i pełnienia posługi miłosierdzia wobec ludzi starszych i chorych. Nasi pacjenci przebywają w 2, 3, 4 i 5 osobowych pokojach wyposażonych w potrzebne meble, specjalistyczne łóżka i sprzęt ułatwiający pielęgnację oraz system przywoławczy. Wyposażony jest również w nagłośnienie oraz bezpośredni podgląd naszej kaplicy dla pacjentów leżących, którzy chcą uczestniczyć we Mszy Świętej a ich stan zdrowia nie zawsze na to pozwala. Pacjenci według indywidualnych potrzeb korzystają z zabiegów fizykoterapii, ćwiczeń rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej a także zajęć indywidualnych z psychologiem i logopedą co pozwala na zachowanie sprawności ruchowej i intelektualnej. W tym samym celu organizowany jest bogaty program kulturalny oraz uroczystości okolicznościowe takie jak urodziny czy imieniny. Dokładamy wszelkich starań aby każdego traktować indywidualnie, z godnością, szacunkiem i empatią.