Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

INFORMUJEMY, IŻ PROJEKT KPRON ZOSTAJE ZAWIESZONY NA CZAS EPIDEMII KORONAWIRUSEM
(SARS-CoV-2) DLA DOBRA I BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW.
KOORDYNATOR PROJEKTU TELEFONICZNIE POINFORMUJE O PONOWNYM ROZPOCZĘCIU ZAJĘĆ
W RAMACH PROJEKTU KPRON.
ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA, SIŁY I CIERPLIWOŚCI.