Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Zapytanie ofertowe 1/2018 na przeprowadzenie konsultacji lekarskich neurologicznych w ramach projektu “KPRON - Kompleksowy Program Rehabilitacji Osób Niesamodzielnych” realizowanego przez Ośrodek pod wezwaniem św. Józefa w Gliwicach :

Załącznik nr 1 do 1/2018 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do 1/2018 - formularz ofertowy

Na zamieszczone zapytanie ofertowe na przeprowadzenie konsultacji lekarskich neurologicznych w ramach projektu "KPRON- Kompleksowy Program Rehabilitacji Osób Niesamodzielnych” realizowanego przez Ośrodek pod wezwaniem św. Józefa w Gliwicach" wpłynęła jedna oferta złożona przez Specjalistyczną Opiekę Lekarską Edyta Matusik.Oferta spełniła wymogi formalne i została wybrana na realizację konsultacji lekarskich neurologicznych.

Zapytanie ofertowe nr 2 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Na zamieszczone zapytanie ofertowe 2/2018 na zakup i dostarczenie sprzętu medycznego w ramach projektu "KPRON- Kompleksowy Program Rehabilitacji Osób Niesamodzielnych” realizowanego przez Ośrodek pod wezwaniem św. Józefa w Gliwicach" najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę:

AKA-MED Sklep Medyczny Krystian Kachel ul. Zygmunta Starego 18, 44-100 Gliwice