Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

INFORMUJEMY, IŻ PROJEKT KPRON ZOSTAJE WZNOWIONY OD DNIA 01.06.2020 - ZOSTAŁY WPROWADZONE PROCEDURY
DLA DOBRA I BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW.
ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA, SIŁY I CIERPLIWOŚCI. 

ODWIEDZINY PACJENTEK W OŚRODKU DO GODZINY 17:00
TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM
UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

Z ZACHOWANIEM PEŁNEGO REŻIMU SANITARNEGO:
MASECZKA/PRZYŁBICA, RĘKAWICZKI, FARTUCH JEDNORAZOWY
(jedną pacjentkę może odwiedzić jedna osoba)


ZAKAZ ODWIEDZIN

W związku z eskalacją zakażeń SARS-CoV-2 a co za tym idzie zwiększającym się zagrożeniem,
w trosce o zdrowie naszych podeopiecznych wprowadzony zostaje
ZAKAZ ODWIEDZIN od dnia 07.09.2020 do ODWOŁANIA


OŚRODEK POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO JÓZEFA W GLIWICACH,
INFORMUJE IŻ Z DNIEM 14.08.2020 ROZWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ Z FIRMĄ:
F. H. U. DAR-MEDIC DARIUSZ GUZIK - ŻYWIEC
ORAZ
EUROPA ANNA KASTEK - SOSNOWIEC
DZIĘKUJEMY