Tytuł projektu: Kompleksowe usługi rehabilitacji zdrowotnej dla osób potrzebujących wsparcia w powiecie gliwickim

Beneficjent: Ośrodek pod wezwaniem Świętego Józefa w Gliwicach

Wartość projektu:
2 051 317,45 zł

dofinansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny: 1 743 619,83 zł

Budżet państwa: 164 105,39 zł

Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022

Cel bezpośredni projektu: Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości, efektywnych usług zdrowotnych poprzez zapewnienie dostępu do pakietu odpowiednich usług dostosowanych do indywidualnej sytuacji 60 uczestników projektu, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gliwic
i powiatu gliwickiego.

Przedmiot projektu: Przedsięwzięcie zakłada skoordynowaną, kompleksową i logicznie spójną ścieżkę wsparcia -
od diagnozy medycznej połączonej ze spotkaniami z psychologiem, poprzez zapewnienie rehabilitacji i opieki specjalistycznej w zakresie niedostępnym w NFZ oraz opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi
w zastępstwie członków rodzin w dziennych formach. aż po kontynuacje ostatnio wdrożonej innowacji tj. nowej formy opieki med. – innowacyjnej terapii odleżyn oraz kolejnej nowej formy opieki tj: prewencji/profilaktyki upadków osób starszych.


 

 

NOWY PROJEKT DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH,
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ i OSÓB STARSZYCH

Ośrodek pw. św. Józefa w Gliwicach prowadzony przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
–ss. boromeuszki, który mieści się w Gliwicach na ul. Zygmunta Starego 19 zaprasza do zgłoszenia się do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Kompleksowe usługi rehabilitacji zdrowotnej dla osób potrzebujących wparcia w powiecie gliwickim

DLA KOGO?

 • osoby zamieszkujące na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego
 • osoby w wieku od 65 do 85 lat
 • osoby niesamodzielne czyli osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoby z niepełnosprawnością

CO OFEROWANE JEST W PROJEKCIE?

 • darmowa rehabilitacja
 • wsparcie psychologiczne
 • wsparcie logopedy
 • konsultacje z dietetykiem
 • konsultacje z neurologiem
 • innowacyjna terapia odleżyn
 • prewencja/profilaktyka upadków osób starszych
 • zorganizowany pobyt dzienny w świetlicy
 • osoby mające problem z dotarciem na miejsce wsparcia będą miały możliwość skorzystania z transportu zorganizowanego w ramach projektu

JAK I GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

 • należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zol-gliwice.pl
 • formularz jest też dostępny w biurze Ośrodka na ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach
 • formularz można złożyć osobiście w biurze projektu od godz. 7:30 do godz. 14:30 lub drogą mailową na adres; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • podczas rekrutacji pierwszeństwo będą miały osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek - powyżej 65 roku życia, żyjące w jednoosobowych gospodarstwach domowych
 • osoba z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi

OD KIEDY?

 • zgłoszenia do projektu rozpoczynamy od października do wyczerpania miejsc
 • wsparcie rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku
 • projekt będzie trwał do końca września 2022 roku.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu – Ilona Rother pod nr tel. 32 231-47-75 wew. 110 lub w biurze projektu na ul. Zygmunta Starego 19 w godzinach od 7:30-14:30 lub drogą mailową pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu: „Kompleksowe usługi rehabilitacji zdrowotnej dla osób potrzebujących wsparcia w powiecie gliwickim”.

Formularze można składać w biurze projektu bądź przesłać drogą pocztową
Ośrodek pod wezwaniem św. Józefa,
ul. Zygmunta Starego 19, 44-100 Gliwice
lub
pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informujemy również, że realizacja wsparcia w ramach projektu zostaje zawieszona
na czas epidemii koronawirusa. (SARS-CoV-2).

Poinformujemy o ponownym rozpoczęciu zajęć w ramach projektu.


 
ZAKAZ ODWIEDZIN

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
wprowadzony zostaje


ZAKAZ ODWIEDZIN

od dnia 25.10.2021

do
ODWOŁANIA


 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z PROCEDURAMI

DOTYCZĄCYMI ODWIEDZIN PACJENTEK

 

- AKTUALNOŚCI -

NAJNOWSZE WYDARZENIA

 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

                                                 (Św. Jan Paweł II)

 

Dyrekcja Ośrodka pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach
w imieniu Pracowników i Pacjentów
składa bardzo serdeczne podziękowania
za składne na nasze konto ofiary.

 

 Niech dobry Bóg wynagrodzi wszelkie dobro pełnione
dla drugiego człowieka i błogosławi
w pracy zawodowej i życiu osobistym.

                                                                            Z wyrazami wdzięczności
                                                                       Gabriela Cis -  Dyrektor Ośrodka

 

Osoby bądź firmy, które mają możliwość oraz chcą wesprzeć
finansowo nasz Ośrodek,
prosimy o dokonanie przelewu
na konto Ośrodka pod wezwaniem św. Józefa przy ulicy Zygmunta Strego 19

Konto bankowe
PKO BP S.A. 05 1020 2401 0000 0202 0409 7168
Tytuł przelewu: OFIARA

lub

na konto Ośrodka pod wezwaniem św. Józefa przy ulicy Klasztornej 1
Konto bankowe
ING BANK ŚLĄSKI S. A. 57 1050 1298 1000 0090 3031 4992
Tytuł przelewu: OFIARA

 

Z wyrazami uznania i wdzięczności
                                                                       Gabriela Cis -  Dyrektor Ośrodka


 

 
GUS - NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
- BADANIE OSÓB W OBIEKTACH ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA
 
KAŻDA PACJENTKA, KTÓRA W DNIU 31 MARCA 2021 ROKU O GODZINIE 24:00
ZAMIESZKIWAŁA W OŚRODKU POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO JÓZEFA
PROWADZĄCY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W GLIWICACH
(UL. ZYGMUNTA STREGO 19 ORAZ KLASZTORNA 1)
ZOSTAŁA WPROWADZONA ORAZ WYSŁANA PRZEZ APLIKACJĘ SPISOWĄ W DNIU 14.09.2021 ROKU.