Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

INFORMUJEMY, IŻ PROJEKT KPRON ZOSTAJE WZNOWIONY OD DNIA 01.06.2020 - ZOSTAŁY WPROWADZONE PROCEDURY
DLA DOBRA I BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW.
ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA, SIŁY I CIERPLIWOŚCI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIÓSTR BOROMEUSZEK W GLIWICACH

DLA DOBRA I BEZPIECZEŃSTWA NASZYCH PACJENTEK OŚRODEK JEST ZAMKNIĘTY.

 

           Ośrodek pod wezwaniem Świętego Józefa został powołany dekretem Przełożonej Generalnej 2013 roku na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zadania Ośrodka wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego odczytywanego w znakach czasu i potrzebach ludzi, bez względu na ich światopogląd, narodowość czy przekonania religijne, a celem jest niesienie pomocy, opieki i wsparcia osobom niepełnosprawnym, chorym i potrzebującym oraz ich rodzinom.

      Siostry Boromeuszki pełnią swoją posługę w Gliwicach już od 160 lat. W trakcie swojej wieloletniej działalności Zakład był wielokrotnie przebudowywany, modernizowany, a także zmieniał swoje przeznaczenie i zakres działalności. Obecnie Ośrodek pod wezwaniem Świętgo Józefa jest w trakcie przeprowadzania remontów.

ZAPRASZAMY

kaplica3