ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY SIÓSTR BOROMEUSZEK W GLIWICACH

           Ośrodek pod wezwaniem Świętego Józefa został powołany dekretem Przełożonej Generalnej 2013 roku na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zadania Ośrodka wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego odczytywanego w znakach czasu i potrzebach ludzi, bez względu na ich światopogląd, narodowość czy przekonania religijne, a celem jest niesienie pomocy, opieki i wsparcia osobom niepełnosprawnym, chorym i potrzebującym oraz ich rodzinom.

      Siostry Boromeuszki pełnią swoją posługę w Gliwicach już od 160 lat. W trakcie swojej wieloletniej działalności Zakład był wielokrotnie przebudowywany, modernizowany, a także zmieniał swoje przeznaczenie i zakres działalności. Obecnie Ośrodek pod wezwaniem Świętgo Józefa jest w trakcie przeprowadzania remontów.

ZAPRASZAMY

kaplica3