Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów
1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest
Ośrodek Pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach zwany dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Zygmunta Starego 19
44-100 Gliwice lub telefonując pod numer: 32 231 47 75 Możesz również skontaktować
się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony
danych Artur Kostka pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer:
+48 881 393 082
2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług
medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną
przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy
polskiego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy
każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
9.*W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym
1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest
Ośrodek Pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach zwany dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Zygmunta Starego 19
44-100 Gliwice lub telefonując pod numer: 32 231 47 75 Możesz również skontaktować
się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony
danych Artur Kostka pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer:
+48 881 393 082
2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia
bezpieczeństwa na terenie Ośrodka Pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach.
Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Administratora.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca.
Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego
obejmuje: drogę wjazdową do ośrodka, drogi wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się
na terenie ośrodka, wejścia do budynków a także część obszaru znajdującego się
wewnątrz budynków ośrodka.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy
polskiego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.* W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Klauzula informacyjna dla pracowników
1. Szanowny Pracowniku, Administratorem Twoich danych osobowych jest
Ośrodek Pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach zwany dalej: „Administratorem”. Możesz
skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Zygmunta Starego 19 44-100 Gliwice
lub telefonując pod numer: 32 231 47 75 Możesz również skontaktować się z Administratorem za
pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Artur Kostka pisząc na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer: +48 881 393 082
2. Twoje dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie twoich
danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks
Pracy jest obowiązkowe a w pozostałym zakresie dobrowolne.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
wyznaczony właściwym przepisem prawa.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady
udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje
Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.*W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek
Pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach zwany dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Zygmunta
Starego 19 44-100 Gliwice lub telefonując pod numer: 32 231 47 75 Możesz
również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez
niego inspektora ochrony danych Artur Kostka pisząc na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer: +48 881 393 082
2. Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno
obecnej jak i przyszłych. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz
konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
ograniczony wyrażoną przez Ciebie zgodą.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy
polskiego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. *W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.

Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych (kontrakty)
1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest
Ośrodek Pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach zwany dalej:
„Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
ul. Zygmunta Starego 19 44-100 Gliwice lub telefonując pod numer: 32 231 47 75
Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego
przez niego inspektora ochrony danych Artur Kostka pisząc na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer: +48 881 393 082
2. Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie
twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji
powyższej umowy.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy
polskiego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.*W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.