PROCEDURA ODWIEDZIN PACJENTÓW

ODWIEDZINY PACJENTEK CODZIENNIE

OD GODZINY 14:00 DO 17:00

 1. Osoby odwiedzające pacjentów muszą być zdrowe, bez objawów infekcji.
 2. Odwiedziny odbywają się wyłącznie w godzinach od 14:00 do 17:00. Na sali chorych w czasie odwiedzin u jednego pacjenta może przebywać nie więcej niż dwie osoby. Jeśli występuje wzrost zachorowalności bądź zostaną zastosowane inne wytyczne przez Dyrektora Ośrodka/Lekarza o czym powiadomi personel medyczny a odwiedziny nie są zabronione to w tym czasie na sali może przebywać jedna osoba odwiedzająca.
 3. W przypadku pogorszenia stanu pacjenta lub w innych wyjątkowych okolicznościach, Ośrodek dopuszcza odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami, po uzgodnieniu z pielęgniarką oddziałową.
 4. Przed wejściem na oddział odwiedzający są zobowiązani do dezynfekcji rąk (oraz zakrycia ust i nosa, przy użyciu własnych jednorazowych masek - jeśli występuje wzrost zachorowalności na COVID lub inne infekcje wirusowe)

Ograniczenia odwiedzin pacjentów, o których decyduje
Dyrektor Ośrodka i Lekarz pracujący w Ośrodku:

 1. Ograniczenia w zakresie odwiedzin pacjentów mogą zostać wprowadzone w przypadkach, głównie:
  a) gdy pacjent jest chory na chorobę zakaźną stanowiącą zagrożenie epidemiczne lub z innych przyczyn wymaga izolacji,
  b) w przypadku konieczności zapewnienia tzw. „izolacji ochronnej” pacjentów z indywidualnymi przypadkami pierwotnych lub wtórnych zaburzeń odporności,
  c) w przypadku występowania w środowisku poza Ośrodkiem zwiększonej ilości zachorowań na choroby zakaźne (np. grypę), które mogą stwarzać ryzyko dla pacjentów Ośrodka (zagrożenie epidemiczne),
  d) w przypadku prowadzenia remontów pomieszczeń Ośrodka, które ograniczają możliwość zapewnienia warunków odwiedzin w Ośrodku (ograniczone możliwości organizacyjne Ośrodka).
 2. Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt c i d zostaje wydana przez Dyrektora Ośrodka/Lekarza w formie pisemnej lub ustnej zawierającej czas trwania ograniczeń.
 3. Decyzje ograniczające czas i zakres odwiedzin w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt a i b wydaje Dyrektor Ośrodka z porozumieniem z Lekarzem pracujący w Ośrodku.
 4. Z treścią powyższych decyzji zostaną zapoznani niezwłocznie pracownicy Ośrodka, pacjenci oraz osoby odwiedzające – w formie wywieszonego ogłoszenia.

Data 15.04.2024 r.

Zatwierdził: Dyrektor Ośrodka – Gabriela Cis 
Projekt znajduje się w okresie trwałości rezultatów.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu 23 szt.

 

Tytuł projektu: Kompleksowe usługi rehabilitacji zdrowotnej dla osób potrzebujących wsparcia w powiecie gliwickim

Beneficjent: Ośrodek pod wezwaniem Świętego Józefa w Gliwicach

Wartość projektu:
2 051 317,45 zł

dofinansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny: 1 743 619,83 zł

Budżet państwa: 164 105,39 zł

Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022

Cel bezpośredni projektu: Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości, efektywnych usług zdrowotnych poprzez zapewnienie dostępu do pakietu odpowiednich usług dostosowanych do indywidualnej sytuacji 60 uczestników projektu, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gliwic
i powiatu gliwickiego.

Przedmiot projektu: Przedsięwzięcie zakłada skoordynowaną, kompleksową i logicznie spójną ścieżkę wsparcia -
od diagnozy medycznej połączonej ze spotkaniami z psychologiem, poprzez zapewnienie rehabilitacji i opieki specjalistycznej w zakresie niedostępnym w NFZ oraz opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi
w zastępstwie członków rodzin w dziennych formach. aż po kontynuacje ostatnio wdrożonej innowacji tj. nowej formy opieki med. – innowacyjnej terapii odleżyn oraz kolejnej nowej formy opieki tj: prewencji/profilaktyki upadków osób starszych.


 

 

NOWY PROJEKT DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH,
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ i OSÓB STARSZYCH

Ośrodek pw. św. Józefa w Gliwicach prowadzony przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
–ss. boromeuszki, który mieści się w Gliwicach na ul. Zygmunta Starego 19 zaprasza do zgłoszenia się do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Kompleksowe usługi rehabilitacji zdrowotnej dla osób potrzebujących wparcia w powiecie gliwickim

DLA KOGO?

 • osoby zamieszkujące na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego
 • osoby w wieku od 65 do 85 lat
 • osoby niesamodzielne czyli osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoby z niepełnosprawnością

CO OFEROWANE JEST W PROJEKCIE?

 • darmowa rehabilitacja
 • wsparcie psychologiczne
 • wsparcie logopedy
 • konsultacje z dietetykiem
 • konsultacje z neurologiem
 • innowacyjna terapia odleżyn
 • prewencja/profilaktyka upadków osób starszych
 • zorganizowany pobyt dzienny w świetlicy
 • osoby mające problem z dotarciem na miejsce wsparcia będą miały możliwość skorzystania z transportu zorganizowanego w ramach projektu

JAK I GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

 • należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zol-gliwice.pl
 • formularz jest też dostępny w biurze Ośrodka na ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach
 • formularz można złożyć osobiście w biurze projektu od godz. 7:30 do godz. 14:30 lub drogą mailową na adres; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • podczas rekrutacji pierwszeństwo będą miały osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek - powyżej 65 roku życia, żyjące w jednoosobowych gospodarstwach domowych
 • osoba z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi

OD KIEDY?

 • zgłoszenia do projektu rozpoczynamy od października do wyczerpania miejsc
 • wsparcie rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku
 • projekt będzie trwał do końca września 2022 roku.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu – Ilona Rother pod nr tel. 32 231-47-75 wew. 110 lub w biurze projektu na ul. Zygmunta Starego 19 w godzinach od 7:30-14:30 lub drogą mailową pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu: „Kompleksowe usługi rehabilitacji zdrowotnej dla osób potrzebujących wsparcia w powiecie gliwickim”.

Formularze można składać w biurze projektu bądź przesłać drogą pocztową
Ośrodek pod wezwaniem św. Józefa,
ul. Zygmunta Starego 19, 44-100 Gliwice
lub
pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informujemy również, że realizacja wsparcia w ramach projektu zostaje zawieszona
na czas epidemii koronawirusa. (SARS-CoV-2).

Poinformujemy o ponownym rozpoczęciu zajęć w ramach projektu.
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

                                                 (Św. Jan Paweł II)

 

Dyrekcja Ośrodka pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach
w imieniu Pracowników i Pacjentów
składa serdeczne podziękowania
za okazane wsparcie, pomoc oraz ofiary

 • FUNDACJI BIEDRONKA
 • OGRODNICTWU ŚLIWIŃSCY
 • PAŃSTWU ZDANOWICZ
 • FIRMIE WIECZNIE ŻYWE CHOINKI - PRODUCENT CHOINEK SZTUCZNYCH - KOZIEGŁÓWKI

 

 Niech dobry Bóg wynagrodzi wszelkie dobro pełnione
dla drugiego człowieka i błogosławi
w pracy zawodowej i życiu osobistym.

                                                                            Z wyrazami wdzięczności
                                                                       Gabriela Cis -  Dyrektor Ośrodka

 

Osoby bądź firmy, które mają możliwość oraz chcą wesprzeć
finansowo nasz Ośrodek,
prosimy o dokonanie przelewu
na konto Ośrodka pod wezwaniem św. Józefa
przy ulicy Zygmunta Strego 19
oraz przy ulicy Klasztornej 1

Konto bankowe
PKO BP S.A. 05 1020 2401 0000 0202 0409 7168
Tytuł przelewu: OFIARA

 

Z wyrazami uznania i wdzięczności
                                                                       Gabriela Cis -  Dyrektor Ośrodka


 

 

 

Święty Mikołaj odwiedził naszych seniorów

Fundacja Biedronki sfinansowała produkty potrzebne
do przygotowania świątecznych prezentów dla naszych podopiecznych.
Dzięki udziałowi w programie „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” Święty Mikołaj
odwiedził w tym roku 148 osób starszych, które pod choinką znalazły słodycze i kosmetyki.

 

Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” edycja 2023 skierowany
jest do placówek sprawujących opiekę nad seniorami.
W tym roku zakwalifikowano do niego 387 organizacji, w tym nasza!
Otrzymaliśmy produkty, z których samodzielnie mogliśmy przygotować świąteczne prezenty dla osób starszych.
W skład paczek weszły: śliwki w czekoladzie, ptasie mleczko, miód, żel pod prysznic, herbata, kawa i ciastka.
W całym kraju paczki dostało 32 427 seniorów.
W w/w programie braliśmy już udział, dlatego z chęcią się do niego zgłaszamy.

Fundacja Biedronki działa na rzecz seniorów i chce zwracać uwagę na problem samotności w tej grupie wiekowej.
Wiemy, że wiele osób wstydzi się przyznać, że podczas świąt czuje się opuszczona,
dlatego mamy nadzieję, że dzięki symbolicznym podarkom poczują,
że są ludzie dla których ich los nie jest obojętny
– tłumaczy Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Wartość tegorocznej edycji programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” wynosi ponad 1,3 miliona złotych.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku.
Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu,
samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych.
Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy
takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”.
W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka.
W 2022 uruchomiła również program „Danie Wspólnych Chwil”
realizowany wspólnie z 750 Kołami Gospodyń Wiejskich,
w którym organizowane są posiłki dla samotnych seniorów.
Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy
w czasie pandemii i programy na rzecz Ukrainy.
Na programy społeczne przeznaczyła 160 mln złotych (status na grudzień 2023).