Najnowsze wydarzenia
ODWIEDZINY PACJENTEK
OD 14.01.2024 r.

OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI
OD 14:00 DO 17:00

OBOWIĄZKOWO - MASECZKA ZAKRYWAJĄCA NOS I USTA ORAZ DEZYNFEKCJA RĄK

W związku ze wzrostem zachorowalności na COVID oraz inne infekcje wirusowe
w trosce o zdrowie naszych pacjentów
a Państwa najbliższych prosimy od 14.01.2024 roku:

 1. Odwiedziny odbywają się wyłącznie w godzinach od 14:00 do 17:00. Na sali chorych w czasie odwiedzin przebywa jedna osoba.
 2. W przypadku pogorszenia stanu pacjenta lub w innych wyjątkowych okolicznościach, Ośrodek dopuszcza odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami, po uzgodnieniu z pielęgniarką oddziałową.
 3. Osoby odwiedzające pacjentów muszą być zdrowe, bez objawów infekcji.
 4. Przed wejściem na oddział odwiedzający są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz zakrycia ust i nosa, przy użyciu własnych jednorazowych masek.

ODWIEDZINY PACJENTEK do 24.11.2023 ROKU
OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI OD 14:00 DO 17:00

Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO: MASKI, RĘKAWICZKI)

NA TERENIE OŚRODKA U JEDNEJ PACJENTKI, MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO JEDNA OSOBA ODWIEDZAJĄCA

 • odwiedziny pacjentów odbywja się w godzinach od 14:00 do 17:00
 • osoby odwiedzające wchodzą na teren Ośrodka przez wejście główne
 • osoby z objawami infekcji nie mogą wchodzić na teren Ośrodka
 • odwiedzający jest zobowiązany do: 
 • a) założenia maski zakrywajacej usta i nos
 • b) przeprowadzenia dezynfekcji rąk zaraz po wejściu na teren Ośrodka, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem z Ośrodka
 • c) ograniczenia poruszania się na terenie Ośrodka
 • d) pozostawania w kontakcie jedynie z osobą odwiedzaną
 • na sali wieloosobowej jednoczasowo może przebywać jeden odwiedzający
 • Dyrektor Ośrodka, może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów naszego
Ośrodka prosimy wszystkie osoby odwiedzające
o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.


REGULAMIN WIDEO-ODWIEDZIN
w Ośrodku pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach

 1. W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanej
  z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym zakazem odwiedzin, Pacjenci będą mogli się kontaktować z osobami zainteresowanymi, o których mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby uprawnione/zainteresowane uczestnictwem w wideo spotkaniu z pacjentem (rozmówcy)
  za pośrednictwem łącza video, powinny umawiać termin WIDEO-ODWIEDZIN drogą e-mail pod adresem:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Transmisje WIDEO-ODWIEDZIN będą prowadzone w PONIEDZIAŁKI, WTORKI, CZWARTKI I PIĄTKI od 13:15- 15:15
 4. Termin przeprowadzenia transmisji WIDEO-ODWIEDZIN z udziałem zainteresowanego/uprawnionego ustala się według kolejności zgłoszeń.
 5. Czas trwania jednej sesji WIDEO-ODWIEDZIN – połączenie maksymalnie do 15 minut.
 6. Pacjent będzie uczestniczył w transmisji WIDEO-ODWIEDZIN przy użyciu urządzenia mobilnego należącego do Ośrodka pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach
 7. Delegowany pracownik Ośrodka pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach zainicjuje połączenie.
  W przypadku nie wyrażenia sprzeciwu osób uczestniczących w WIDEO-ODWIEDZINACH będzie on pomagał w niezbędnym zakresie, związanym z realizacją WIDEO-ODWIEDZIN,
  tak aby zapewnić sprawny i niezakłócony przebieg transmisji.
 8. Rozmówcy powinni uczestniczyć w transmisji z wykorzystaniem urządzenia wyposażanego
  w kamerę.
 9. W przypadku braku woli ze strony pacjenta na udział WIDEO-ODWIEDZIN, transmisja niezwłocznie zostanie przerwana.
 10. Ośrodek pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane pomiędzy rozmówcami.
 11. Realizacja WIDEO-ODWIEDZIN, wymiana informacji pomiędzy pacjentem a rozmówcą powinna odbywać się z poszanowaniem prawa do intymności i godności pacjenta oraz zachowaniem poufności.
 12. Nie dopuszcza się utrwalania transmisji WIDEO-ODWIEDZIN na żadnym nośniku przez żadnego
  z rozmówców.
 13. Przed realizacją WIDEO-ODWIEDZIN, osoba zainteresowana/e udziałem w WIDEO-ODWIEDZINACH, powinny potwierdzić pracownikowi Ośrodka , że zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego warunki.

Regulamin znajduje się na stronie www.zol-gliwice.pl oraz na tablicach informacyjnych w Ośrodku.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2021r
 2. Sposób połączenia i transmisji WIDEO-ODWIEDZIN zostanie podany przy umawianiu wizyty.

 


DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA

Prosimy zwrócić uwagę na dokumenty do przyjęcia. Jeśli chodzi o Ośrodek pod wezwaniem Świętego Józefa przy ulicy Zygmunta Starego 19 pobieracie państwo z "pobierz dokumenty" jeśli chodzi o Ośrodek pod wezwaniem Świętego Józefa przy ulicy Klasztorej 1 pobieracie z "pobierz dokumenty Łabędy".