Najnowsze wydarzenia

PROCEDURA ODWIEDZIN PACJENTÓW

ODWIEDZINY PACJENTEK CODZIENNIE

OD GODZINY 14:00 DO 17:00

 1. Osoby odwiedzające pacjentów muszą być zdrowe, bez objawów infekcji.
 2. Odwiedziny odbywają się wyłącznie w godzinach od 14:00 do 17:00. Na sali chorych w czasie odwiedzin u jednego pacjenta może przebywać nie więcej niż dwie osoby. Jeśli występuje wzrost zachorowalności bądź zostaną zastosowane inne wytyczne przez Dyrektora Ośrodka/Lekarza o czym powiadomi personel medyczny a odwiedziny nie są zabronione to w tym czasie na sali może przebywać jedna osoba odwiedzająca.
 3. W przypadku pogorszenia stanu pacjenta lub w innych wyjątkowych okolicznościach, Ośrodek dopuszcza odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami, po uzgodnieniu z pielęgniarką oddziałową.
 4. Przed wejściem na oddział odwiedzający są zobowiązani do dezynfekcji rąk (oraz zakrycia ust i nosa, przy użyciu własnych jednorazowych masek - jeśli występuje wzrost zachorowalności na COVID lub inne infekcje wirusowe)

Ograniczenia odwiedzin pacjentów, o których decyduje
Dyrektor Ośrodka i Lekarz pracujący w Ośrodku:

 1. Ograniczenia w zakresie odwiedzin pacjentów mogą zostać wprowadzone w przypadkach, głównie:
  a) gdy pacjent jest chory na chorobę zakaźną stanowiącą zagrożenie epidemiczne lub z innych przyczyn wymaga izolacji,
  b) w przypadku konieczności zapewnienia tzw. „izolacji ochronnej” pacjentów z indywidualnymi przypadkami pierwotnych lub wtórnych zaburzeń odporności,
  c) w przypadku występowania w środowisku poza Ośrodkiem zwiększonej ilości zachorowań na choroby zakaźne (np. grypę), które mogą stwarzać ryzyko dla pacjentów Ośrodka (zagrożenie epidemiczne),
  d) w przypadku prowadzenia remontów pomieszczeń Ośrodka, które ograniczają możliwość zapewnienia warunków odwiedzin w Ośrodku (ograniczone możliwości organizacyjne Ośrodka).
 2. Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt c i d zostaje wydana przez Dyrektora Ośrodka/Lekarza w formie pisemnej lub ustnej zawierającej czas trwania ograniczeń.
 3. Decyzje ograniczające czas i zakres odwiedzin w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt a i b wydaje Dyrektor Ośrodka z porozumieniem z Lekarzem pracujący w Ośrodku.
 4. Z treścią powyższych decyzji zostaną zapoznani niezwłocznie pracownicy Ośrodka, pacjenci oraz osoby odwiedzające – w formie wywieszonego ogłoszenia.

Data 15.04.2024 r.

Zatwierdził: Dyrektor Ośrodka – Gabriela Cis


REGULAMIN WIDEO-ODWIEDZIN
w Ośrodku pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach

 1. W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanej
  z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym zakazem odwiedzin, Pacjenci będą mogli się kontaktować z osobami zainteresowanymi, o których mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby uprawnione/zainteresowane uczestnictwem w wideo spotkaniu z pacjentem (rozmówcy)
  za pośrednictwem łącza video, powinny umawiać termin WIDEO-ODWIEDZIN drogą e-mail pod adresem:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Transmisje WIDEO-ODWIEDZIN będą prowadzone w PONIEDZIAŁKI, WTORKI, CZWARTKI I PIĄTKI od 13:15- 15:15
 4. Termin przeprowadzenia transmisji WIDEO-ODWIEDZIN z udziałem zainteresowanego/uprawnionego ustala się według kolejności zgłoszeń.
 5. Czas trwania jednej sesji WIDEO-ODWIEDZIN – połączenie maksymalnie do 15 minut.
 6. Pacjent będzie uczestniczył w transmisji WIDEO-ODWIEDZIN przy użyciu urządzenia mobilnego należącego do Ośrodka pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach
 7. Delegowany pracownik Ośrodka pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach zainicjuje połączenie.
  W przypadku nie wyrażenia sprzeciwu osób uczestniczących w WIDEO-ODWIEDZINACH będzie on pomagał w niezbędnym zakresie, związanym z realizacją WIDEO-ODWIEDZIN,
  tak aby zapewnić sprawny i niezakłócony przebieg transmisji.
 8. Rozmówcy powinni uczestniczyć w transmisji z wykorzystaniem urządzenia wyposażanego
  w kamerę.
 9. W przypadku braku woli ze strony pacjenta na udział WIDEO-ODWIEDZIN, transmisja niezwłocznie zostanie przerwana.
 10. Ośrodek pod Wezwaniem Św. Józefa w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane pomiędzy rozmówcami.
 11. Realizacja WIDEO-ODWIEDZIN, wymiana informacji pomiędzy pacjentem a rozmówcą powinna odbywać się z poszanowaniem prawa do intymności i godności pacjenta oraz zachowaniem poufności.
 12. Nie dopuszcza się utrwalania transmisji WIDEO-ODWIEDZIN na żadnym nośniku przez żadnego
  z rozmówców.
 13. Przed realizacją WIDEO-ODWIEDZIN, osoba zainteresowana/e udziałem w WIDEO-ODWIEDZINACH, powinny potwierdzić pracownikowi Ośrodka , że zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego warunki.

Regulamin znajduje się na stronie www.zol-gliwice.pl oraz na tablicach informacyjnych w Ośrodku.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2021r
 2. Sposób połączenia i transmisji WIDEO-ODWIEDZIN zostanie podany przy umawianiu wizyty.

 


DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA

Prosimy zwrócić uwagę na dokumenty do przyjęcia. Jeśli chodzi o Ośrodek pod wezwaniem Świętego Józefa przy ulicy Zygmunta Starego 19 pobieracie państwo z "pobierz dokumenty" jeśli chodzi o Ośrodek pod wezwaniem Świętego Józefa przy ulicy Klasztorej 1 pobieracie z "pobierz dokumenty Łabędy".